Control Room v Cubase

Místo pro zajímavé články ...
Odpovědět
Uživatelský avatar
pavlii
Globální moderátor
Příspěvky: 6736
Registrován: 2.04.2009 11:47
Skype: studio_kappka
Bydliště: Hostivice
Kontaktovat uživatele:

Control Room v Cubase

Příspěvek od pavlii » 28.04.2021 12:50

Příklad využití Control Room
Slíbil jsem napsat článeček osvětlující jednu z možností, jak využít funkcionalitu tzv. "Control Room" v plných verzích Cubase. Vzhledem k tomu, že moje pracovní prostředí je vpravdě malé, nedělám větší projekty a ani nepracuji s prostorovým mixem, tak je to opravdu jen malá ukázka ze všech možností, co CR nabízí. Aby to ale mělo i nějaký vyšší smysl, tak zkusím nastínit i řešení bez této funkčnosti. Lze pak porovnat případné výhody/nevýhody/pracnost obou a počítám, že se tak rozvine pokračující diskuse, kterou jsem vlastně zahájil svým dotazem. Takže k věci.

Úvod do problematiky
V naší rovině hobbistů to obvykle nikdo řešit nemusí. Nicméně veškeré předpoklady věcí následujících vycházejí z jednoduché premisy, kterou je poskytnutí konkrétního mixu již nahraného materiálu do odposlechu zpěvákovi/hudebníkovi podle případných požadavků. Konkrétně se může jednat například o úplné/částečné ztlumení druhého hlasu, nějakého nástroje, zesílení basové linky/kopáku a podobně - a to vše bez dopadu na hlavní mix a hlavní poslech. Co bych tak mohl soudit za tu hromadu let, kterou se ve studiové práci pohybuji, tak dle úrovně vybavení té které pracovny (a případně i dle vlastního přístupu k věci) se výše popsaná záležitost neřeší buď vůbec nebo podobně jak bude popsáno dále nebo pomocí HW mixeru/sluchátkového distributoru, což bych zařadil "někam mezi". Pokusím se nezapomenout zmínit žádnou z variant a třeba se v diskusi objeví ještě nějaká další, kterou jsem nezachytil. Navíc úplně nevylučuji, že mě někdo upozorní na nějaký detail, který buď neřeším úplně ideálně nebo jsem ho zcela přehlédl. Nějakou dobu experimentování mi totiž zabralo určité "sžití se" či pochopení některých funkcí CR, protože manuál mi v tomto moc nepomohl (ale třeba mi z textu něco nedošlo, neboť bych to očekával napsané jinak).
Nastavení projektu pro práci s Control Room
Jednou ze základních věcí, kterou je třeba si uvědomit, je rozdíl v definici výstupů v dialogu Audio Connections, pokud je potřeba pracovat s CR. Takže je nutné mít nadefinovanou hlavní výstupní sběrnici (Main Out), ale té se nepřiřadí žádný fyzický výstup ze zvukové karty. Pokud bude přesto nastaven, nebude fungovat ovládání hlasitosti CR (přesněji - pomocí ovladače v CR nebudete schopni ztlumit/zesílit audio posílané do hlavního výstupu).


Sběrnice pro DTL si v daném případě nevšímejte, jsou to výstupy do HW preampu a neberou se při práci s CR v potaz.

Následně je potřeba aktivovat Control Room. To se provede tlačítkem v levém horním rohu okna Audio Connections:

Obrázek

Dále si již nastavíme požadované výstupy v Control Room. Záměrem je mít hlavní monitoring (poslech), pomocný monitoring (Cue) pro účely nahrávání a Talkback kanál pro možnost komunikace s hudebníky/zpěváky přímo do sluchátek odposlechu. Takže by to mohlo vypadat třeba takto:Sběrnice "Main Mon" odpovídá hlavnímu výstupu, kde je poslech do monitorů a sluchátek (tj. ve světle studiové terminologie "režie"). "Cue Q-Amp" sběrnice odpovídá výstupům, které jsou vedeny do sluchátkového distributoru a budou sloužit hudebníkům/zpěvákům. Sběrnice je typu "Cue", tj. bude se nabízet jako cíl routování pro jednotlivé audio kanály:

Obrázek

Lze definovat až 4 Cue sběrnice, což plyne třeba z obrázku výše, takže v rozsáhlejším pracovním prostředí lze s dílčími mixy opravdu celkem čarovat :-) v mém případě ale opravdu stačí jen jeden.
Talkback sběrnice slouží pro komunikaci a při jejím aktivování v CR dojde automaticky ke snížení hlasitosti pouštěného mixu, čímž je zajištěna srozumitelnost a není nutné kvůli tomu zastavovat přehrávání.
Tím by byla příprava a definice hotovy a v pravé zóně okna projektu se dá zobrazit Control Room. Z důvody úspory místa zde využiji screenshot se samostatného okna CR, jež se vyvolá ze Studio > Control Room:

Obrázek

Co zde najdeme
Pro naše účely jsou podstatné sekce Cue, Monitors a Main. V Cue se zobrazují definované Cue (příposlechové) sběrnice, v Monitors zase ty monitorační a v Main si lze přepínat mezi zdroji - takže v mém případě tu jsou k dispozici Mix a C1. Mix odpovídá hlavnímu výstupu (Main Mix) a C1 je první Cue. Hlasitost poslechu je ovlivňována červeným kolečkem, kde se i zobrazuje nastavená hodnota (není to měřák - je to hodnota, která se třeba v MixConsoli zobrazuje pod faderem, čili jde o polohu). Všimněte si, že už tady se projevuje jedna z výhod CR - tento ovladač není nijak propojen s hlavním (Master) faderem v MixConsoli, takže se nijak nezasahuje do nastavení celkové hlasitosti mixu. Je-li zvolen zdroj Mix, mění se úroveň výstupu z hlavní sběrnice. Je-li zvolen zdroj C1, mění se úroveň výstupu z Cue sběrnice, čili ve sluchátkovém distributoru. Výstupní úroveň Cue mixu lze též ovlivňovat faderem v sekci Cue.
Co v samostatném okně CR nenajdeme je několik nastavovacích prvků, jež jsou pouze v CR v pravé zóně okna projektu. Jsou jimi nastavení míry ztlumení pro Talkback režim a hlasitost/stereopozice kliku metronomu. Malá vsuvka pro ty, kdo neví, co to Talkback je: naznačil jsem již výše - je to kanál z režie do nahrávací místnosti, takže se dá krásně dorozumět třeba s tím, kdo zpívá - aniž by si musel sundavat sluchátka nebo otevírat dveře do režie :-) funkčně je to v systému pak postaveno tím stylem, že aktivací Talkback se automaticky snižuje hlasitost přehrávané hudby (o nastavitelnou hodnotu), takže když se třeba řeší nějaký detail a je dobré poukázat na konkrétní místo ve skladbě, lépe se o tom diskutuje, protože je slyšet zároveň hudba (v pozadí) a vlastní hovor, který je dominantní, takže i srozumitelný. Aby Talkback fungoval i pro Cue příposlech, je potřeba toto aktivovat v sekci Cue - kulaté zelené tlačítko "TB". V Main sekci se režim zapíná/vypíná.

Obrázek

Vytvoření submixu
Pomalu se dostáváme k té hlavní věci, kterou je vytvoření submixu pro příposlech (Cue). Jak jsem již zmínil, máte-li v CR sekci okna Audio Connections nadefinovanou Cue sběrnici, lze do ní posílat výstup z audio kanálů (stopy, sběrnice, ...), a to pomocí tzv. Cue Sends. Ty lze obrazit buď v Inspektorovi (defaultně nejsou vidět - je nutno je zobrazit v nastavení Inspektora) nebo v okně Channel settings u příslušné stopy:

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Aktivováním Cue send 1 (v tomto případě) bude veškeré audio posíláno do nadefinované sběrnice v úrovni určenou posuvníkem (defaultně 0 dB) a s bodu před/za faderem. Může se pracovat i se stereopozicí. Takto lze sestavit mix dle požadavků, přičemž vlastní mix zůstává nedotčený. Celkovou poslechovou úroveň Cue mixu pak mění ovladače v CR, to jsem již popisoval výše. No a tím je vše vlastně hotovo :-)

Jak na věc bez CR
Nemá-li použitý DAW funkčnost CR a zvuková karta disponuje dostatečným počtem výstupů (respektive lze postrádat jeden nebo jednu dvojici), lze část věcí provést i bez CR, ale nebude tam taková míra komfortu (a Talkback například nepůjde v rozsahu CR řešit vůbec). Jak na to (využiji opět prostředí Cubase):
- v okně Audio Connections - Outputs se standardním způsobem nadefinují dvě výstupní sběrnice; jedna pro hlavní mix a druhá pro odposlechový:

Obrázek

- odposlechový mix vytvoříte pomocí standardních Send slotů a úrovně řešíte stejně jako u Cue sendů:

Obrázek

- celkovou úroveň příposlechového mixu řídíte faderem v MixConsoli:

Obrázek

O co jste pak ochuzeni:
- funkčnost Talkback jedním tlačítkem (lze samozřejmě vymyslet jinak; buď se zastaví přehrávání nebo se stáhne fader Odposlechu)
- nemožnost jednoduše pustit klik metronomu separátně, aniž by se nemuselo pracovat s nastavením metronomu - čili opět případné klikání navíc
- možnost ztlumit audio kanály v režii bez dopadu na mix (například kontrola při nahrávání - větší vztah ke kontextu mixu) - režim "Listen"
A může toho být výrazně víc. Nicméně se dá říci, že se jedná v daném případě jen o detaily a nic zásadního. Jako u hromady věcí je to ovšem i o zvyku a mě prostě tyto drobné "vychytávky" přijdou i v tomto minimalistickém uspořádání prostě fajn a mám je rád. Je mi ale jasné, že většina hobbistů tyto asi nikdy neřešila a řešit nebude. Přesto je asi dobré vědět, že v Cubase existuje způsob, jak si s některými věcmi ulehčovat práci a zvyšovat komfort.
Díky za čas strávený nad článkem, zpětná vazba je opět vítaná a zase někdy příště!
Pavel "pavlii" Kappler


Článek ve formátu PDF:
Extrahování MIDI z bicích stop

P.
Obrázek
Skype: studio_kappka
home recording: Cubase VST/32 5.2 & C7, WaveLab 4 & 6/7
Dynaudio BM6 + A500, Yamaha DSP Factory, Yamaha MOTIF ES 8

Odpovědět

Zpět na „Články“